AYRIC | آیریک

Ayric Official Website

آهنگ بیداری از آیریک

Ayric - Bidari

آهنگ بیداری، صدای “زن، زندگی، آزادی،”

آیریک هنرمند ایرانی در آهنگ “بیداری” از مبارزه ایرانیان برای آزادی و دفاع از هویتشان میخواند.

Ayric - Bidari
Ayric – Bidari

او با این جمله آغاز میکند: شما هم احتمالا صدای اعتراضات و جنبش بزرگ ایرانیان را در سراسر جهان شنیده اید، بدنبال به قتل رساندن مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ و بدنبال آن کشتار وحشیانه دخترها و پسرها، زنان و مردان باشرافت کشورم توسط رژیم جمهوری اسلامی در سرزمینم ایران، این واقعیت در بسیاری از ایرانیان بار دیگر بیدار شد که کارهایی که این رژیم میکند با فرهنگ و خواست ما خیلی متفاوت است و باعث شد به خودمان بیاییم، تصمیم بگیریم و اعتراض آشکار خودمان را به این ظلم آشکار بیان کنیم.

هر کس به گونه ای این اعتراض را بیان کرد، عده ای در خیابان ها با فریاد، بعضی ها با رقص اعتراضی، برخی دیگر با گرافیک، نقاشی و … و برخی هم با آواز و موسیقی که نقش بسیار پر رنگی داشت.

بیشتر ما در ایران زیر فشار تبلیغاتی و روش های شستشوی مغزی جمهوری اسلامی زندگی کرده ایم، با دوگانگی و تضادی روبرو بوده ایم، در یک سمت فرهنگ خانواده ی ایرانی است در مقابل در سمتی دیگر روش ها و قوانین رژیم وجود دارد، قوانینی که ملی نیستند و منافع ایرانیان را دنبال نمیکنند بلکه اسلامی هستند و بدنبال حفاظت از منافع رژیم هستند.

ما با کنترل های شدید حکومت در بیرون خانه هایمان روبرو بوده ایم، ما همواره دو سبک متفاوت زندگی داشته ایم یکی درخانه و دیگری بیرون خانه که زیر کنترل رژیم هست.

آیریک در ادامه میگوید: زمان زیادی را برای پاسخ دادن به چراهایمان زیر فشار زندگی در کشوری زیر سلطه ایدیولوژی جمهوری اسلامی سپری کرده ایم و همواره در تلاش برای حل مشکلاتی بوده ایم که وجود جمهوری اسلامی در کشور برای ما ایجاد میکرد و ما از حقوق عادی ای که شهروندان بیشتر کشورهای متوسط از آنها بهره مند هستند بی بهره بوده ایم.

ما زمان، عمر، کودکی و نوجوانی و جوانی خودمان را زیر سلطه جمهوری اسلامی از دست داده ایم، امیدهایمان را همیشه تبدیل به ناامیدی کرده اند، شادی ما را تبدیل به غم و افسردگی کرده اند، و در تمام این اتفاق ها ما تنها نیاز به بیداری داشته ایم، تا بیدار بشویم و ببینیم که چه بلایی سر ما آورده اند و دارند میاورند.

این آهنگ در مورد بیداریست، در مورد گرفتن ساده ترین حقوق انسانیست، درمورد آگاهی و پیروزی نور بر تاریکیست.

این آهنگ را به همه مبارزان راه روشنایی تقدیم میکنم.

به امید آگاهی، نور و راستی

به امید زن زندگی آزادی در ایران یکپارچه زیر پرچم اصیل و ملی شیر و خورشید.


instagram | facebook | twitter | telegram

Spotify | Apple Music | Youtube | Deezer | Tidal | Amazon Music | SoundCloud