AYRIC | آیریک

Ayric Official Website

آیریک در Rai1 ایتالیا

Ayric - آیریک Rai1 Italy

آیریک در برنامه تلویزیونی Con il cuore از شبکه Rai1 ایتالیا


زمانی که به عنوان مهمان در برنامه تلویزیونی con il cuore از شبکه Rai1  ایتالیا دعوت شدم، در صحبت هام سعی کردم به نوعی از تجربه ی شخصی خودم برای آشکار کردن خفقان و نبود آزادی بیان و آزادی انتخاب مذهب و اعتقادات که توسط رژیم جمهوری اسلامی به همه ما مردم ایران تحمیل شده و داره میشه بگم و در ادامه قسمتی از آهنگ معروف ایتالیایی volare  رو بصورت آکاپلا اجرا کردم.

  1. https://www.raiplay.it/video/2019/06/Con-il-cuore-nel-nome-di-Francesco-3944d28a-6f16-4976-b47b-ae27ebf0e2ac.html [00:21:40]

instagram | facebook | twitter | telegram

Spotify | Apple Music | Youtube | Deezer | Tidal | Amazon Music | SoundCloud